لیست فایل ها - صفحه 2

جزوه ریاضیات 1

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی

مورد استفاده متخصصان ، دانشجويان و علاقمندان به تجزيه و تحليل و انجام محاسبات مربوط به ماشينهاي الکتريکي

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستگاههای اندازه گیری

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت

منبع کتاب بهره برداري سيستمهاي قدرت ( دکتر حسين سيفي ) حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئيات

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار)

منبع کتاب مباني اقتصادي سيستم قدرت ( ترجمه دکتر حسن منصف ) حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئيات

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرینات الکترونیک قدرت رشید

منبع کتاب الکترونيک قدرت رشيد حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئيات

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تئوری کابل

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تئوری ترانسفورماتور

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی

از ويژگيهاي اين تحقيق آن است که موضوع فوق علاوه بر دوره کارشناسي ، يکي از موضوعات مورد علاقه در دوره ارشد قدرت نيز مي باشد

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی