فایل های دسته بندی عمومی رشته ها

اعتیاد و انواع مواد مخدر

اعتیاد و انواع مواد مخدر

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نبوت

دانلود تحقیق نبوت ۵ ص فرمت word

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاریخچه ای از هوش مصنوعی

دانلود تحقیق تاریخچه ای از هوش مصنوعی ۱۵ ص فرمت Word

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق معرفی انواع انـــــرژی پاک و تجدیدپذیر

دانلود تحقیق معرفی انواع انـــــرژی پاک و تجدیدپذیر ۷ ص فرمت WORD

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق معرفی نرم افزار WASP به عنوان مدلی برای شبیه سازی کیفیت آب رودخانه

دانلود تحقیق معرفی نرم افزار WASP به عنوان مدلی برای شبیه سازی کیفیت آب رودخانه ۱۲ ص فرمت PDF

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

دانلود تحقیق تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز ۲۴ ص فرمت PDF

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال

دانلود تحقیق الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال ۱۸ ص فرمت pdf

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تبیین عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی

دانلود تحقیق تبیین عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی ۲۵ ص فرمت pdf

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

دانلود تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران ۱۱ ص فرمت pdf

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی وارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

دانلود تحقیق بررسی وارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی ۲۶ ص فرمت word

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انواع تکنیک های آماده سازی گوشت و ماهی برای پخت

دانلود تحقیق انواع تکنیک های آماده سازی گوشت و ماهی برای پخت ۲۷ ص فرمت word

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بخش های مختلف خانه

دانلود تحقیق بخش های مختلف خانه ۲۶ ص فرمت word

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 3791